Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Ξεκινά στις 22 Ιουνίου η ενίσχυση Επιχειρήσεων μέσω voucher

Σκοπός του Προγράμματος Ι είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ψηφιακή ωρίμανση) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν:

εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.
Ποσό επιδότησης: Ανάλογα με το μέγεθος κάθε επιχείρησης, που ορίζεται από τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται από 1000€ έως 20.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 90%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Για πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 10,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 90.000.000,00 € 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €1.000,00 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €2.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Για Μικρές Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 10,01 έως 25,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 40.000.000,00 € 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €4.000,00 18 ΕΜΕ < μ 25 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €6.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3,4

Για Μικρές Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 25,01 έως 40,00 ΕΜΕ (κατηγορία 3) και 40,01 έως 250,00 ΕΜΕ (κατηγορία 4) εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 30.000.000,00 € (κατ. 3) και 20.000.000,00 € (κατ.4)
Για κατηγορία 3:
25 ΕΜΕ < μ 32 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €10.000,00
32 ΕΜΕ < μ 40 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €12.000,00
Για κατηγορία 4:
40 ΕΜΕ < μ 50 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €15.000,00
50 ΕΜΕ < μ 250 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €20.000,00

Φόρμα επικοινωνίας

2231 Sycamore, Green Bay, WI 54304
  • 2231 Sycamore, Green Bay, WI 54304
  • 1-800-123-4567
  • DotCreative@example.com